Djurnät

Ursus Vilt- och fårstängsel är tillverkat av  BEKAERT - en av världens största stängseltillverkare.

Ursus Viltstängsel uppfyller alla funktionskrav man kan ställa för respekrive djurart.

BEKAERT stängselnät är unikt uppbyggda - den största påfrestningen är i de flesta fall alltid nertill på stängslet - därför är Ursus-nätet