Flaggstänger

 

Flaggstänger
Standard (utvändig linföring)
Finns i längderna: 6m, 8m, 9m, 10m, 12m, 14m, 16m och 18 m.
LINUS (invändig linföring)
Finns i längderna: 6m, 8m, 9m, 10m och 12 m.
kkk

En "gammal" regel är att flaggstången bör vara 1/3 högre än ditt hus. Tag även hänsyn till omgivande träd och nivåskillnader på tomten.
kkk
Svenska flaggor av vävd polyester
Flaggor

Längder i cm: 30, 50, 70, 90, 120, 150, 200, 240, 300, 360, 390, 420, 450 och 480.

kkk

Svenska vimplar av vävd polyester
kkk
Blå/Gul - bredd 25 cm

Längder i cm: 200, 300, 400, 500, 600 och 700.

kkk
Blå/Gul - bredd 50 cm

Längder i cm: 200, 300, 400, 500, 600 och 700.

kkk
Korsvimpel

Längd i cm                          Bredd i cm        __

200 55
300 55
400 75
500 75
600 75
700 75
kkk
          Vi säljer också
  • Regionala flaggor
  • Utländska flaggor
  • Tillbehör (markfästen, kulor m.m.)

kkk