Geotextil

Vi lagerför både termisk och nålfiltad duk. Nedan information om Typar, vilken är termisk.

En geotextils fyra funktioner

För att effektivt fylla sin funktion skall en geotextil ha följande egenskaper:

 

 

 

 

- hög draghållfasthet

- hög töjningsfötmåga

- högt motstånd mot statisk och dynamisk genomstansning

- lämplig porstorlek och porstorleksfördelning

- större vattengenomsläpplighet än den jord som filtreras

- hög motståndskraft mot kemiska angrepp

 

 

 

 

- hög initial styvhet

- hög draghållfasthet

- stort brottarbete

- tillräckliga mekaniska egenskaper för att motstå påverkan under anläggningsarbetet

- hög motståndskraft mot kemiska angrepp

 

 

 

 

- lämplig porstorlek och porstorleksfördelning

- högre permeabilitet än den jord som filtreras

- tillräcklig permeabilitet även under tryck

- tillräckliga mekaniska egenskaper för att motstå påverkan under anläggningsarbetet

- hög motståndskraft mot kemiska angrepp

 

- genomsläpplighet som inte påverkas av tryck

- konstant genomsläpplighet under lång tid

- lämplig filterstruktur

Typar

Typar är en non-woven textil som består av termiskt bundna kontinuerliga fibrer av polypropylen. Strukturen hos Typar ger den god draghållfasthet, även diagonalt, och goda filteregenskaper. Typar tillverkas dessutom av 100% polypropylen, vilket gör den motståndskraftig mot röta, fukt och kemiska angrepp, speciellt alkalier.

Mikroskopisk bild av Typar

 

SEPARERING: Typar hindrar den finkornade undergrunden från att blandas med överbyggnaden. Bärigheten blir därför oförändrad. Typar förhindrar förlust av överbyggnadsmaterial ner i undergrunden. På så sätt uppnås en högre packningsgrad och därmed också bättre bärighet. Arbete kan utföras vid ogynnsam väderlek och därför kan tid sparas.

Den separerande funktionen hos Typar kommer definitivt att öka vägens livslängd i alla situationer där en finkornig undergrund påverkas av vatten i grunden.

Stenmaterial som inte förorenas med finmaterial blir inte heller känsligt för påverkan av tjäle.

FÖRSTÄRKNING: Genom tre klart definierade mekanismer förstärker Typar ett system av överbyggnad-väv-undergrund och förbättrar dess förmåga att motstå permanent deformation under upprepad belastning. Mothållande förmåga, membraneffekt och lokal förstärkning.

FILTRERING: Typar låter ett naturligt jordfilter byggas upp omedelbart intill geotextilen direkt efter installationen. När vatten från jorden passerar genom Typarduken in i dränen transporteras en del fina partiklar bort. Större partiklar omedelbart intill Typarduken bildar ett överbryggande skelett och utgör på så sätt ett naturligt filter. Detta minskar gradvis partikelflödet och stoppar det helt till slut.

 

DRÄNERING: Vattentransport i en icke-vävd geoduks plan är mycket liten. Det krävs en komposit bestående av en tjock, icke sammanpressbar dräneringskärna, omsvept av ett geotextilfilter för att säkra tillräcklig dräneringskapacitet även vid låga hyrauliska gradienter. Det är viktigt att ett sådant system bibehåller tillräcklig dräneringskapacitet även under höga tryck.