Gödning

SportCare

SportCare är ett specialkomponerat gödselprogram för idrottsanläggningar som fotbollsplaner, stadions, fairways samt campingplatser osv. Små gödningskorn ger jämn gödningsfördelning.

Gödselmedel

SportCare N 20-0-0 m/S, Mg
SportCare NPK 20-2-6 m/S, Mg, Fe
SportCare NPK 14-4-17 m/S
SportCare NPK 16-0-13 m/S, Mg och Mikro
SportCare NPK 5-3-22 m/S, Mg, Fe, B, Cu, Zn

 

ParkCare

ParkCare är ett brett gödselprogram speciellt för blomsterrabatter, buskage, rosor samt andra grönytor.

Gödselmedel

ParkCare NPK 14-3-15 m/S, Mg, B, Cu (Klorid max 2% och storlek 2-5 mm)
ParkCare Kieserit (15% mg och storlek 2-5 mm)
ParkCare Järnsulfat (97%) för sprutning

 

KelCare, chelaterad mikronäring

KelCare-produkterna är en komplett serie med chelaterade mikronäringsämnen. Produkterna löses upp fullständigt och används till bladgödsling av gräs. Näringsämnena tas upp direkt i bladen och blir därmed tillgängliga omedelbart.

Gödselmedel

KelCare Fe, 13,0% Fe EDTA
KelCare Mn, 13,0% Mn EDTA
KelCare Cu, 14,5% Cu EDTA
KelCare Mg, 6,0& Mg EDTA
KelCare Ca, 15,0% CaO EDTA

 

GreenCare

GreenCare är ett gödselprogram som är specialanpassat för greener och tee samt andra gräsarealer med speciella krav. GreenCare-programmet består av Greencare kompakterad för spridning och GreenCare kristallisk för sprutning. Kvävet i GreenCare gödsel är baserat på methylen-urea (MU-N), urea (Amid-N) och ammonium-kväve (NHy-N). Dessa tre former av kväve omsätts i jorden med olika hastigheter.

Gödselmedel kompakterad, mini 1-2 mm

GreenCare NPK 14-3-12 m/S, Mg (5% MU-N)
BioMicro NPK 10-1-8 m/S, Mg, micro (1,9% MU-N)
GreenCare NPK 10-3-18 m/S, Mg, Mn, Fe, B, Cu, Zn (6% MU-N)
GreenCare NK 15-0-17 m/S, Mg (4% MU-N)
GreenCare NPK 20-2-17 m/S, Mg, Fe (3% MU-N)
FertiSand NPK 8-0-0 m/S, Mg, Fe (0% MU-N)
GreenCare N 7-0-10 m/S, Mg, Mn, Fe, B, Cu, Zn (0% MU-N)

Gödselmedel kristallisk för sprutning

GreenCare NPK 13-2-18 m/S, Mg, Fe, Cu, Mn, Mo (1,3% Amid-N)
GreenCare N 15-0-0 m/S, Mg, Fe