Gräsfrö

Standard Promix

En blandning för ytor där snabb etablering prioriteras. Ett gott alternativ för dig som söker en prisvärd blandning för allroundändamål.

Innehåll
Gräsfröblandningen är sammansatt av:

25% Eng. rajgräs Taya
60% Rödsvingel 3 Pernille
15% Ängsgröe Balin

3 = med långa utlöpare

 

Turfline Nordic

En sammansättning av vinterhärdiga sorter. Vi rekommenderar denna blandning till nyanläggning när övervintringsförmågan är en viktig faktor.

Innehåll
Gräsfröblandningen är sammansatt av:

15% Rödsvingel 2 Smirna
15% Rödsvingel 1Calliope
45% Ängsröe Broadway
25% Ängsröe Limousine

1 = tätvuxen
2 = med korta utlöpare

 

Turfline Classic

Snabb etablering och hög slitstyrka förenat med tilltalande utseende. Parker, bostadsområden, fotbollsplaner är en del tänkbara användningsområden

Innehåll
Gräsfröblandningen är sammansatt av:

10% Eng. rajgräs Sauvignon
10% Eng. rajgräs Danilo
25%Rödsvingel 2 Cinderella
25% Rödsvingel 1 Calliope
25% Ängsröe Conni
5% Ängsröe Broadway

1 = tätvuxen
2 = med korta utlöpare

 

Turfline Fotboll Renovering

En blandning idealisk för eftersådd på bollplaner på grund av sin snabba etablering och höga slitstyrka.

Innehåll
Gräsfröblandningen är sammansatt av:

30% Eng. rajgräs Greenfair
30% Eng. rajgräs Greenway
20% Eng. rajgräs Allegro
20% Eng. rajgräs Danilo

 

Turfline Skugga

En blandning sammansatt av speciellt utvalda sorter som trivs under skuggiga förhållanden.

Innehåll
Gräsfröblandningen är sammansatt av:

10% Eng. rajgräs Greenfair
20% Rödsvingel 1 Tatjana
25% Rödsvingel 2 Cinderella
20% Rödsvingel 3 Aniset
10% Kärrgröe Dasas
5% Rödven Highland

1 = tätvuxen
2 = med korta utlöpare
3 = med långa utlöpare

 

Turfline Ruff

I ruff där man önskar mer varierat och naturpräglat gräsbestånd kan denna blandning, som tillåter invandring av den vilda floran, vara passande.

Innehåll
Gräsfröblandningen är sammansatt av:

25% Rödsvingel 1 Tatjana
15% Rödsvingel 2 Cinderella
35% Rödsvingel 3 Aniset
15% Hårdsvingel Ridu
5% Rödven Highland
5% Fårsvingel Quatro

1 = tätvuxen
2 = med korta utlöpare
3 = med långa utlöpare