Idrottsanläggningar

Idrottsutövning utomhus kräver stabila och oftast skräddarsydda stängsel. Vi levererar kompletta stängsel i olika utföranden till tennis, fotboll, golf, friidrott m.m. Eftersom varje idrott har sina egna förutsättningar har vi en mängd olika material och tillbehör till förfogande. Som standard för tennis levereras stängsel i mörkgrön plastbelagd samt förzinkad tråd. Stolpar och grindar förzinkas också före plastbeläggningen, detta ger Ditt stängsel en dubbel livslängd.

 

FAKTARUTA

Kompletta stängsel för tennisbanor

                    3 m näthöjd, nätdimension 

                    3000-50-3,0/2,5, mörkgrön/FZ dubbelstagning i hörnen.

                     3 m näthöjd på gavlarna + 3 m in på långsidorna, därefter till näthöjd 2,0/1,0 m, i övrigt som ovan.

       Grind:     TG 2000-12000 med förlängd stolpe för 3 m höjd. Klädd  med krenelerat nät samt Assa-lås.

Hängräcke:    Montal 40 och 80 samt egna konstruktioner.

Begär mer information om egna önskemål eller övriga idrottsanläggningar.