Ogräsduk

WEEDKILLER OGRÄSDUK

Weedkiller förhindrar ogräset att ta överhanden i nyplanteringar under etableringsfasen. Genom sin konstruktion och materialval uppnås lång effektiv livslängd som sparar stora summor jämfört med mekanisk röjning.

Weedkiller är tillverkat av 100% polyester med 5 års garanti mot UV-strålning. Fibertjockleken har noga utvalts för att ge en minimal ljusgenomsläpplighet. För att motverka penetration underifrån har dukens undersida förstärkts genom att fibrerna smälts samman. Hårdhetsgraden vid smältningen har noga avvägts mor kravet på vattengenomsläpplighet.

Vi rekommenderar en miljövänlig spik av trä för förankring.

MATERIALDATA
Vikt 180 g/m2 120g/m2
Bredd 2,25 alt. 4,5 m 2,25 alt. 4,5 m
Längd 100 m 100 m
Material Svart polyester Svart alt. brun polyester
UV-motstånd otäckt min. 5 år 3-5 år
Ljustransmittans vid 3000 lux 0,075-0,14% 0,9-1,06%
Draghållfasthet 13KN/m 7KN/m
Brottöjning >70% >70%
Vattengenomsläpplighet 1801/m2/sek 2101/m2/sek

 

GREENFIX MARKTÄCKNINGSMATTA - det miljövänliga alternativet

Ge växterna en optimal start i livet!

Oberoende av om Ni skall täcka jorden i en naturlik eller i mer traditionell plantering ger Ni växterna en ogräsfri miljö samt ett tillskott på fuktighet som gynnar etableringen och tillväxten de första åren.

Marktäckningsmatten är uppbyggd av kokosfibrer samt en nedbrytbar dubbelskiktad folie vilket ger till resultat att jordens fuktighetshållande förmåga ökar.

Mattan kan täckas med kompostjord (steriliserad), bark, flis etc., vilket medför att mattan eventuellt ej behöver förankras i planteringar på plan mark. Nedbrytningen av mattan påverkas ej nämnvärt vid täckning.

FÖRDELAR MED GREENFIX

* Växterna får ett jämnare fuktighetstillskott och utvecklar sig bättre.

* Inga insatser med kemiska bekämpningsmedel behövs.

* Skyddar jorden mot alltför höga temperaturförändringar.

*Inga ytterliga åtgärder behövs för att skydda ytan mot ogräs.

* Lätt att kontrollera materialåtgången, låga läggningskostnader. Utläggningen är mycket snabb och enkel.

 

PLANTEX - håller ogräset borta

Hemligheten ligger i jorden.

Plantex ogräsmatta har en unik porös struktur som gör det möjligt för vatten och näringsämne att med lätthet passera mattan ner till underliggande jord. Samtidigt erhålls ett optimalt luftutbyte mellan jord och luft utan att ogräset växer igenom.

Kom ihåg att Plantex
* släpper igenom vatten och näring
* låter jorden andas
* förhindrar att ogräset växer upp
* håller minst 15 år om den väcks med täckmaterial t.ex. täckbark
* håller att gå på, även om marken är ojämn och/eller består av grus
* är miljövänlig
* har använts i över 30 år

Fördelarna med Plantex
* ett totalt ogrässkydd
* släpper igenom luft, vatten och näring
* ger en högre jordtemperatur som påverkar växterna positivt
* reducerar skötselkostnaderna
* användning av kemiska ogräspreparat blir ej nödvändigt
* minimera växtmaterialbortfall i etableringsfasen
* lätt att lägga ut
* reducerar mängden täckmaterial