Villastängsel

För att passa till olika användningsområden och smakriktningar finns villastängsel i flera olika utföranden. Plastbelagt grönt, olivgrönt, svart samt förzinkat. Dessa marknadsförs i olika höjder. Anpassade enkel - eller dubbelgrindar  finns givetvis. Våra villastängsel har hög motståndskraft mot väder och vind samt mekanisk åverkan. De plastbelagda stängslen har ett dubbelt korrosionsskydd då de även är förzinkade under plasten. Stolpar och grindar framställes varmförzinkade eller förzinkade under plastbeläggningen. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment för allas behov. Stängsel till barnstugor är starkare. Ofta väljs en kraftigare tråd samt en mindre maskstorlek.

FAKTARUTA

Stängselnät höjder:        600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm

Tråddimensioner:           2,5 mm starkförzinkat 36 my                                                                                                    

                                     3,0 mm starkförzinkat 36 my

                                     3,0 mm aluminium

                                     3,0/2,0 mm mörkgrön/olivgrön

                                     3,0/2,5 mm mörkgrön/olivgrön

                                     3,2/2,8 mm mörkgrön/olivgrön

Maskstorlek standard:    50mm

              Barnstugunät:   40 mm

                    Stolpar:      40x40x1,5   alt. 44 mm VFS, VFS/plastbelagt 

Grindar och grindstolpar VFS alt. VFS/plastbelagda. Som standard är grindramarna fyllda med krenelterat nät 40x40x4 mm, avlyftningsskydd, grindlås, markregel på dubbelgrind. Alla fästdetaljer utföres i rostfritt material.