Grindar   

Grindar finns allt efter önskemål med eller utan automatik. Grindautomatiken kan styras med t ex nycklar, tidur eller radiosignal och avanceras i olika former för att passa de villkor Ni ställer.        

Skjutgrind

Slaggrind

Grindar levereras profilfyllda eller nätfyllda med/utan automatik.

...

FAKTARUTA

Grindar:            Ram 60x60 mm                                                VFS alt. VFS/plastbelagda

Grindstolpar:     För bredd 1-5 m 90x90x3,0 mm                VFS alt. VFS/plastbelagda

                         För bredd 5-7 m 120x120x3,0 mm emekmVFS alt. VFS/plastbelagda

                         För bredd >8 m 150x150x4,0 mm msos,p,sVFS alt. VFS/plastbelagda

                         Vid motordrift 150x150x4,0 mm ewjkemkeVFS alt. VFS/plastbelagda

Som standard är grindarna fyllda med profiler 20x20x1,5 mm, avlyftningsskydd, 14 mm hänglåsögla och markregel. Alla fasta detaljer utföres i rostfritt material.

VFS = Varmförzinkat material

MG = Förzinkat med mörkgrön plast

OG = Förzinkat med olivgrön plast

Grindar till villastängsel finns på sidan villastängsel.

 

Pallisader

Pallisader för säkerhet och utseende. Kan utföras som Ni vill ha det. Ett vackert och kraftfullt pallisadarrangemang ger karaktär åt Ert företag.

Pallisader anpassas till olika marknivåskillnader på ett effektivt sätt.